Pensionistlistens repræsentanter i IDA

besidder betydelig viden og kompetence om ingeniørernes foreningsarbejde.

PLIs valgte medlemmer af Repræsentantskabet i IDA har alle ydet en aktiv indsats, blandt andet som tillidsrepræsentanter i lokale ingeniørfraktioner. Gruppen besidder stor erfaring om fagteknisk og regionalt arbejde for ingeniører, samt om ingeniør - foreningsarbejde på landsplan. Flere har deltaget aktivt på formandsposter i bestyrelser og repræsentantskaber

Til Repræsentantskabet (REP) og til andre tillidsposter er valgt:

Valgt i Region København:

 


Inger Lise Gerhard Olsen,
REP-medlem 

 


Torben Kann,
REP-medlem 


Povl Otto Frederichsen,
REP-suppleant 

Jørgen Schaumburg, REP-suppleant

 

Valgt i Region Nordsjæland:

Jens Heide, REP-medlem af REP


Ole Bilde,
REP-medlem, listefører for PLI 

Viggo Tarnow, REP-suppleant

Valgt i Region Sjælland:

 
Arne Lindahl,
REP-medlem

Carl Dixen Pedersen, REP-suppleant

Valgt i Region Fyn:

 

Bent Juul Daugaard, REP-suppleant


Valgt i Region Sydjylland:

 Poul Peter Thygesen, REP-suppleant

 

Valgt i Region Østjylland:

 


Hanne Wærum, 
REP-medlem 

 

Valgt i Region Nordjylland:

 


Karl Damm,
REP-medlem, medlem af Hovedbestyrelsen

 

Peter Vonsild, REP-suppleant